Iklan

BAHASA JAWA

This category contains 5 posts

SOAL BAHASA JAWA KELAS 6 SEMESTER 2


Wenehna tandha ping (x) ing aksara a,b,c utawa d sangarepe tembung kang mathuk! 1. Ing mangsa ketiga kreteg kang rusak banjur didandani sarono gotong royong. Wong-wong padha pangerten dhewe-dhewe sing duwe pring padha urun pring, sing duwe kayu urun kayu, ono kang urun semen,watu uga wedhi. Cekake, kabeh kabutuhan kanggo ndandani kretegpada teka dhewe, ora … Baca lebih lanjut

PASANGAN AKSARA JAWA


  Bentuk pasangan aksara jawa: KETERANGAN: 1. Pasangan aksara yang ditulis sejajar dengan aksara jawa ada 3: 2. Pasangan aksara yang ditulis sejajar dan dibawah aksara jawa hanya ada satu:   source: http://trianjarpriyanta.wordpress.com

AKSARA JAWA


  BUNYI VOKAL AKSARA JAWA HURUF (AKSARA) JAWA SANDHANGAN (BUNYI VOKAL A ) AKSARA JAWA Contoh untuk menulis kata (tembung): SANDHANGAN (BUNYI VOKAL I/WULU ) AKSARA JAWA Contoh untuk menulis kata (tembung): SANDHANGAN (BUNYI VOKAL E /TALING) AKSARA JAWA Contohnya  untuk bunyi  pada kata: “kate, elok” Contoh untuk menulis kata (tembung): SANDHANGAN (BUNYI VOKAL e … Baca lebih lanjut

Materi Bahasa Jawa Kelas 5


BAB 1 PURWAKA Basa Jawi wonten era globalisasi perkembanganipun sampun pesat. Basa Jawi dipunginakaken dening sedaya lapisan masyarakat,dening tiyang nem, sesepuh, pemudha-pemudhi, uga lare-lare alit. Sedaya punika kedah mangertos kepripun cara ngginakaken, ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu lan karma inggil. Kepripun bahasa tiyang nem kaliyan tiyang sepuh, lare kaliyan tiyang sepuhipun, lare kaliyan lare … Baca lebih lanjut

Ukara Tanggap lan Ukara Tanduk


Ukara tanduk yaiku ukara sing jejere (Subyek) nglakoake pakaryan. Tuladha : –    Ibu tindak dhateng Banyumas –     Bapak maos koran –     Eyang nembe siram –     Adhik mangan anggurIng ukara tanduk, biasane wasesane nganggo ater-ater hanuswara. Kang kalebu ater-ater hanuswara kui -an, am, any, lan ang . Ater-ater hanuswara lumrahe ateges solah tingkah utawa nindakake pagaweyan. Ater-ater hanuswara uga lumrah … Baca lebih lanjut

Iklan
Follow Galeri Pendidikan Dasar on WordPress.com
Iklan