Iklan
BAHASA JAWA

Ukara Tanggap lan Ukara Tanduk


Ukara tanduk yaiku ukara sing jejere (Subyek) nglakoake pakaryan.
Tuladha :
–    Ibu tindak dhateng Banyumas
–     Bapak maos koran
–     Eyang nembe siram
–     Adhik mangan anggurIng ukara tanduk, biasane wasesane nganggo ater-ater hanuswara. Kang kalebu ater-ater hanuswara kui -an, am, any, lan ang . Ater-ater hanuswara lumrahe ateges solah tingkah utawa nindakake pagaweyan. Ater-ater hanuswara uga lumrah mratelakake tembung “tanduk” (aktif).
Tuladha :
am + pacul —-> macul, (p luluh), tegese nindakake pegaweyan kang migunaake pacul
an + tulis  —-> nulis ( luluh ) , tegese nindakake pegaweyan kang ngasilake tulisan
any + sapu —-> nyapu ( s luluh ), tegese nindakake pegaweyan kang migunaake sapu
ang + arit —-> ngarit , tegese nindakake pegaweyan kang migunaake arit

2. Ukara tanggap yaiku ukara sing jejere(subyek) dikenani pakaryan
Tuladha :
–    Kembange dipethik simbah
–     Jeruke dipangan adik
–     Pelem dijupuk Shasa
–     Teh diunjuk Pakdhe

Yen ing ukara tanduk wasesane nganggo ater-ater hanuswara, ing ukara tanggap ater-ater kang digunakake ater-ater tripurusa. Ater-ater tripurusa kuwi ana 3, yaiku takko, lan di. Ater-ater tripurusa iku kosokbalene ater-ater hanuswara. Beda karo ater-ater hanuswara, ater-ater tripurusa mratelake tembung “tanggap” (pasif).

Tegese tembung:
Jejer yaiku: samubarang kang dianggep duwe adeg dhewe sarta dadi bakuning gunem utawa carita. Lumrahe awujud tembung aran, sarta dadi wangsulane pitakon:
Apa sing …?
Sapa sing…?

Wasésa yaiku: samubarang kang dadi caritane jejer. Lumrahe awujud tembung kriya. Ananging ana uga kang awujud tembung: aran, kaanan, sesulih, wilangan, lan sapanunggalané. Sarta dadi wangsulan saka pitakon:
kepriyé…?
ngapa…?

Lésan yaiku: samubarang kang dadi watesaning wasesa, utawa kang nerangake wasesa. Lesan, kapilah dadi papat, yaiku:
lesan panindak
lesan panandang
lesan panyabab
lesan panampa

Katrangan yaiku: yaiku kang dadi andharaning wasesa.

sumber : artikelpendidikan.blogspot.com
Iklan

About wildanrahmatullah

Seorang guru sekolah dasar yang masih mencoba mencari hakikat dari mengajar dan mendidik yang sebenarnya

Diskusi

Satu respons untuk “Ukara Tanggap lan Ukara Tanduk

  1. You have made some good points there. I checked
    on the internet to learn more about the issue and found most people will go along with your views
    on this site.

    Posted by Metal Roofing Prices | 21 Mei 2014, 21:29

Silakan tulis apa yang anda pikirkan setelah membaca artikel kami

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Iklan
Follow Galeri Pendidikan Dasar on WordPress.com
Iklan
%d blogger menyukai ini: